Plusvaardig is een samenwerking tussen Timpaan Onderwijs & Bloomwise. Door het bundelen van krachten (expertise en platform) streven wij voor passend onderwijs aan alle (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. Onze ambitie is om de leeromgeving ook te ontwikkelen voor (hoog)begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Bloomwise is een ICT partij met onderwijskundige kennis en biedt een gebruiksvriendelijk en flexibel leerplatform. Ze richt zich vooral op scholen en onderwijsinstellingen die ICT-oplossingen zoeken in dienst van toekomstgericht onderwijs.

Bij Timpaan Onderwijs zijn ruim 45 ervaren medewerkers werkzaam, die activiteiten uitvoeren het primair en voortgezet onderwijs. De experts richten zich op vraagstukken van het primair en voortgezet onderwijs, die onder andere te maken hebben met taal, rekenen, sociale competentie, opbrengstgericht werken, passend onderwijs, schoolplanontwikkeling en ICT.