Plusvaardig is een samenwerking tussen Plusvaardig & Bloomwise. Door het bundelen van krachten (expertise en platform) streven wij voor passend onderwijs aan alle (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. Onze ambitie is om de leeromgeving ook te ontwikkelen voor (hoog)begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Bloomwise is een ICT partij met onderwijskundige kennis en biedt een gebruiksvriendelijk en flexibel leerplatform. Ze richt zich vooral op scholen en onderwijsinstellingen die ICT-oplossingen zoeken in dienst van toekomstgericht onderwijs.